Sep 11,2017

"工业互联网安全监测公共服务平台"

工业互联网安全监测公共服务平台,

为联盟内的企业提供网络安全监测服务,这是国内首套工业互联网安全监测公共服务平台,为联盟内的企业提供网络安全监测服务,作为一个联盟公益性的基础服务免费向联盟成员提供,成员出现了问题,我们一对一推送问题细节和解决建议,帮助成员降低安全监测的门槛并且帮助联盟对我国工业互联网安全态势可以做到准实时的态势感知,并降低了企业发现安全事件的成本,进而加速我国工业互联网产业发展速度,我们将继续完善功能,提供服务,为我们工业转型升级保驾护航。
 


                                                                                     点击进入:工业互联网安全监测公共服务平台
 

                     访问人数:2888